FAQs Complain Problems

नगर प्रहरीको प्ररम्भिक शारीरिक परिक्षण तथा स्वास्थय परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा र साथै नगर प्रहरीको शरीरिक सहिष्णुता परीक्षण २०७६/१०/११ गते विहान ८ वजे हुनु ब्योहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

Supporting Documents: