FAQs Complain Problems

लिखित परिक्षामा उत्तिर्ण नगर शिक्षक,नगर प्रहरी,सिभिल ईन्जिनियर,सब ईन्जिनियर,तथा कम्पयुटर अपरेटर को अन्तर्वार्वाताको नतिजा सम्बन्धी सुचना ।

Supporting Documents: